5: در مزایای حواسپرتی

ارزش و مزایای هیچ‌کاری نکردن را دست کم نگیر، ادامه دادن را هم

گوش بده به تمام چیزهایی که نمی‌توانی بشنوی، و در این مورد به خودت سخت نگیر.

-A. A. Milne

شاید خواندن این کتاب باعث شود فکر کنید حواسپرتی شیطانی است و ما همیشه باید سعی کنیم متمرکز باشیم، در تمام اوقات. به هیچ وجه. حواسپرتی طبیعی است، حواسپرتی حس خوبی می‌دهد، و اینجایش جالب است که ارزشمند هم هست.

حواسپرتی در اغلب اوقات دشمن تمرکز است و اگر زمانی بخواهیم کاری را به پایان برسانیم؛ باید یک حداقل تمرکز را داشته باشیم. ولی نمی‌توانیم بگوییم در هر دقیقه از روز باید حواسپرتی را اخراج کنیم و از آن دور بمانیم. چیزی که نیاز داریم تعادل است.

حواسپرتی مهم است به چند دلیل:

  • ذهن ما نیاز به استراحت دارد؛ مدت زیادی متمرکز بودن، تنش‌زا است و ما نیاز داریم مدتی را بعد از تمرکز استراحت کنیم.

  • حواسپرتی می‌تواند مغز ما را از سختی حل مسائل خلاص کند، و می‌تواند مسائل را به سمت حل شدن در Background و پس‌زمینه ذهنمان ببرد، جایی در ناخودآگاه ما.

  • حواسپرتی می‌تواند منبع الهام شود؛ با چیزهای دیگر خواندن، ایده‌های تازه جرقه خواهند زد، یا می‌توانیم انگیزه پیدا کنیم.

  • حواس پرت بودن حس خوبی می‌دهد. و در چیزهایی که بهمان حس خوب می‌دهد؛ می‌توانیم چیزهایی بیابیم که واقعاً عاشقش هستیم. آغوش خودت را به چیزهای جدید باز بگذار [خودت را به چیزهایی که با کمک حواسپرتی به‌دست می‌آوری بسپار در مقابلشان مقاومت نکن].

  • بعد از حواسپرتی می‌توانیم بهتر تمرکز کنیم.

خب این ترکیب مفید برای حواسپرتی چگونه است که هنوز تمرکز لازم را داشته باشیم؟

رازش در تعادل است: هوشیاری، تعادل هدف‌دار.

راه‌های زیادی هست که تعادل را بیابی. کلید آنجاست که وقتی به بالاترین میزان تمرکز (peak Focus) رسیدی، فکر کنی که روی چه چیزی باید تمرکز کرد و حالات مختلف را امتحان کن، تا روشی بیابی که برایت بهتر باشد [یک راه مطمئن و امتحان شده و استاندارد برای یافتن تعادل مناسب برایمان وجود ندارد، باید با آزمون و خطا ترکیب مناسب تمرکز و حواسپرتی را بیابیم].

چندتا ایده:

  • چند ساعتی در روز را برای تمر کز درنظر بگیر (کلاً یکبار در روز اینکار را بکن یا زمان متمرکز شدن را به ۲-۳ قسمت بشکن). خودت را برای ایمیل زدن و تلگرام و دیگر انواع ارتباطات در دیگر ساعات روز راحت بگذار.

  • در فواصل معین انجامش بده. ۱۰-۱۵ دقیقه تمرکز کن، بعد ۲-۵ دقیقه حواسپرتی، و تکرار.

  • یک ساعت را به دو بخش ۴۰ و ۲۰ دقیقه تقسیم کن: ۴۰ دقیق تمرکز، ۲۰ دقیقه حواسپرتی و Distraction.

  • در بخش اعظم روز از عوامل حواسپرتی [مثل موبایل، صدای موسیقی، تلوزیون و …] دور بمان، و زمان‌هایی را در روز برای حواسپرتی در نظر بگیر.

دوباره تکرار می‌کنم؛ این‌ها فقط چندتا ایده بود. تو باید برای نیاز شغلی‌ات و احتیاجات شخصی خودت راهی که برای خودت بهتر جواب می‌دهد را پیدا کنی.